GERMAN WINE – THE RENAISSANCE OF RIESLING AND CO PART 4 (Final)

มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับ สำหรับคนที่อยากอ่านตอนก่อนหน้าก็ย้อนกลับไปอ่าน ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 กันได้ครับ ในตอนนี้ เรามาทำความรู้จักกับ VDP สมาคมของผู้ผลิตไวน์ชั้นนำในเยอรมนี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ชื่อเสียงของไวน์เยอรมันค่อยๆกลับดีขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนถึงทุกวันนี้ VDP and the New Era of German Wines VDP เป็นสมาคมของไร่ไวน์ชั้นนำในเยอรมนีซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1910 รวมแล้วอายุกว่า 100 ปีแล้ว เรียกได้ว่าเป็นสมาคมของไร่ไวน์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกเลยทีเดียว ในปัจจุบัน สมาคมนี้มีสมาชิกเป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงในเยอรมนีอยู่ทั้งหมด 202 แห่งด้วยกัน VDP ย่อมาจาก Verband der Deutscher Prädikatsweingüter หรือแปลเป็นไทยตรงตัวได้ว่า สมาคมไร่ไวน์ที่มีลักษณะเฉพาะของเยอรมนี ซึ่งอ่านคำแปลแล้วอาจจะงงๆในความหมายแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปดังนี้ครับ VDP แต่เดิมมีชื่อว่า Verband Deutscher Naturweinversteigerer ซึ่ง Verband แปลว่า สมาคม Deutcher แปลว่า เยอรมัน ส่วนคำสุดท้ายแปลว่า คนที่นำไวน์ธรรมชาติ … Continue reading

Rate this: